Avevita klinika

Sveikatos draudimas

Apsidraudusiesiems sveikatą privačiose Lietuvos ar užsienio draudimo kompanijose už suteiktas paslaugas "AVE VITA" klinikoje moka draudimo bendrovės sutartyse numatytomis sąlygomis.


Esame sudarę sutartis su visomis pagrindinėmis Lietuvos sveikatos ir gyvybės draudimo bendrovėmis:

 • SEB gyvybės draudimu
 • "ERGO Lietuva" gyvybės draudimas
 • "Bonum Publicum" gyvybės draudimas
 • If P&C Insurance AS
 • ADB Gjensidige” 
 • Swedbank gyvybės draudimas
 • BTA gyvybės draudimas
 • Commercial Union
 • "Amplico Life" gyvybės draudimas
 • "Compensa Life Vienna Insurance Group SE" Lietuvos filialas


Pacientams, apsidraudusiems sveikatą šiose bendrovėse, susirgus (įvykus draudiminiam įvykiui) nereikia mokėti už diagnostiką ir gydimąsi - šias išlaidas padengia minėtos gyvybės draudimo bendrovės. Šios sąlygos negalioja "Commercial Union" klientams.Bendra informacija apie draudžiamuosius įvykius


Dauguma užsienio sveikatos draudimo bendrovių sumoka gydymo išlaidas staiga susirgus, traumos atveju, už metinius sveikatos patikrinimus, stomatologų paslaugas, medikamentus. Apdraustieji turi galimybę gauti draudimo bendrovių apmokamas medicinos paslaugas tiek valstybinėse, tiek privačiose gydymo įstaigose.Sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas


Kiekvienas draudimo variantas turi savo gana konkretų mokamų paslaugų sąrašą. Jis išdėstytas draudimo sutartyje ir detaliai aprašytas draudimo informacinėje knygelėje, kurią pacientas gauna įsigydamas draudimo polisą. Sveikatos draudimas yra asmeniška draudimo sutartis. Jos turinį lemia apdraustojo amžius, sveikatos būklė, įmokų dydis.Pagrindinės draudimo bendrovių apmokamos sveikatos priežiūros paslaugų grupės yra šios:

 • gydytojų konsultacijos, laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai, specialistų papildomos konsultacijos, iškvietimas į namus;
 • dantų gydymas (be protezavimo) - dažniausiai yra nurodyti limitai, priklausomai nuo pasirinkto draudimo varianto;
 • vaistų kompensavimas, kai pateikiama kartu su gydymo išlaidomis.Sveikatos priežiūros paslaugos, kurių neapmoka draudimo bendrovės:

 • komforto paslaugos: telefoniniai skambučiai, TV paslaugos, vienvietė palata;
 • ligonių, sergančių priklausomybe nuo psichoaktyvių medžiagų (narkotikų, alkoholio), gydymas;
 • gydymas netradiciniais medicinos būdais;
 • lytiniu būdu plintančių ligų, AIDS ir ŽIV, potencijos sutrikimų gydymas;
 • kosmetinės ir plastinės operacijos.

Į viršų