Psichikos sveikatos centras

2011 m.

Baltijos psichikos sveikatos centras bendradarbiaudamas su Kauno rajono visuomenės sveikatos biuru Kauno rajono mokyklose bei gimnazijose vykdė projektą „Aš nenoriu būti priklausomas“:

Projekto tikslas – formuoti moksleivių teigiamą požiūrį į gyvenimą be žalingų įpročių.

Projekto uždaviniai:

1. Įtraukti moksleivius į mokykloje vykdomą prevencinę veiklą;

2. Konsultuoti ir teikti psichologinę pagalbą suinteresuotiems mokyklos bendruomenės nariams;

3. Skatinti moksleivių kūrybiškumą, bendravimą, bendradarbiavimą, dalinimąsi gerąją patirtimi siekiant išvengti žalingų įpročių;

Projektas buvo vykdomas keliais etapais:

  • Profesionalūs specialistai (priklausomybių ligų gydytojas, vaikų ir paauglių psichiatras, priklausomybių psichologas) konsultavo mokinius, tėvus bei mokytojus, teikė psichologinę pagalbą, ruošė metodinę medžiagą visuomenės sveikatos specialistams ir pedagogams.
  • Mokiniai buvo skatinami dalintis gerąją patirtimi, ruošiant lankstinukus, dalyvaujant seminaruose bei prevencinėje veikloje.
  • Tėvams, pedagogams bei visai mokyklų bendruomenei profesionalūs specialsitai skaitė paskaitas priklausomybių prevencijos temomis.
  • Projekto metu buvo vykdomi seminarai pagal programos „Linas“ metodiką, į kurią buvo siekiama įtraukti rizikos šeimų vaikus, kurių tėvai priklausomi nuo alkoholio. Seminarų tikslas – sudaryti vaikams sąlygas savo sielvartu ir skausmu pasidalinti su kitais. Užsiėmimų metu vyko diskusijos, pasikalbėjimai, jausmų, emocijų atpažinimas bei įvardinimas.

Į viršų