Avevita klinika

„UAB „Ave vita“ klinika veiklos efektyvumo didinimas“ sėkmingai įvykdytas

Atgal

info.png (regular, 377x154)

Pranešimas spaudai

2012 m. lapkričio 22 d.

 

Projektas

„UAB „Ave vita“ klinika veiklos efektyvumo didinimas“

sėkmingai  įvykdytas

Kaunas

         UAB „Ave vita“ klinika - moderniausia diagnostine įranga aprūpinta medicinos įstaiga, kurioje dirba aukštos kvalifikacijos, kompetentingi specialistai, sėkmingai įvykdė projektą - „UAB „Ave vita“ klinika veiklos efektyvumo didinimas“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-02-090). Šis projektas buvo iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal priemonę „E-Verslas“. Projekto, trukusio 17 mėnesių vertė – 253.860,00Lt, o 126.930,00 Lt buvo skiriama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

       Pasiektas pagrindinis projekto tikslas - vieningos kompiuterizuotos informacinės sistemos, susiejančios visus įstaigos veiklos procesus, sprendžiančios įstaigos administravimo, medicininės informacijos kaupimo ir vertinimo uždavinius, įdiegimas ir, naudojantis ja, naujų paslaugų bei esamų paslaugų daug efektyvesnis teikimas. Įgyvendinus užsibrėžtus projekto tikslus, UAB „Ave vita“ klinika bus lengviau konkuruoti rinkoje, neprarandant klientų, o plečiant jų ratą bei keliant klientų pasitenkinimo lygį.

      UAB „Ave vita“ klinika neketina sustoti ir planuoja toliau diegti naujausias elektronines sistemas, todėl projekto įgyvendinimas skatina įstaigą nuolat investuoti į kokybės didinimo priemones bei į naujas technologijas, tuo teigiamai įtakojant šiame verslo sektoriuje paslaugas bei prekes siūlančias įmones.

 


Į viršų