Avevita klinika

2009 m.

2009 metais „AVE VITA" klinika Kauno mieste vykdė 2 programas :

1. Bendradarbiaudama su Kauno miesto mokyklomis bei gimnazijomis vykdė „Sveikos gyvensenos mokyklose užtikrinimo priemonių įgyvendinimo programą".

Pagrindiniai programos tikslai : 

  • stiprinti Kauno miesto mokyklų jaunimo fizinę ir psichinę sveikatą, lavinti socialinius įgūdžius, ugdyti psichologinį jaunimo atsparumą;
  • vykdyti žalingų įpročių, lytiškai plintančių ligų, nepageidaujamų nėštumų bei savižudybių, patyčių prevenciją;
  • plėtoti sveikos gyvensenos žinias (sveikai gyventi, sveikai maitintis, supažindinti su žalingų įpročių poveikiais, didinti lytinį paauglių švietimą);
  • įtraukti tėvus bei globėjus į užduočių atlikimą kartu su vaikais, kurie ne tik padės vaikams sveikai gyventi, bet ir patys keis gyvensenos įpročius.

 

2. Bendradarbiaudama su Kauno miesto vyrų ir moterų krizių centrai vykdė „Asmenų, išgyvenančių krizinę situaciją, psichikos sveikatos stiprinimo" programą.

Pagrindiniais programos tikslai :

  • suteikti žmonėms kvalifikuotą ir įvairiapusišką specialistų (psichologų, psichiatrų, psichoterapeutų, socialinių darbuotojų, teisininkų) pagalbą asmenims, išgyvenantiems krizinę situaciją;
  • sustiprinti psichinę sveikatą asmenims, nerandantiems bendros kalbos su partneriu (-e), su vaikais ar kitais artimaisiais; išgyvenantiems skyrybas; kuriems sunku priimti gyvenimo iššūkius ar susitaikyti su susidariusia padėtimi (kas ypač aktualu šiuo ekonominiu sunkmečiu, kada asmenys susiduria su bedarbyste, mažinamais atlyginimais ir t.t.); asmenims, nevaldantiems agresijos, turintiems įvairių priklausomybių; grįžusiems iš bausmės atlikimo vietų ir panašiai.
  • padėti susigrąžinti pasitikėjimą savimi, savo jėgomis ir kitais, taip pat padėti surasti išeitį iš susiklosčiusių sunkių situacijų, taip pat susigrąžinti gyvenimo džiaugsmą ir norą gyventi. 

Į viršų