Avevita klinika

2011 m.

1. „Sveiko senėjimo programa“:

2011 m. UAB „Ave vita" klinika bendradarbiaudama su Kauno kartų namais, VšĮ „Gerumo namai", Trečiojo amžiaus universitetu, Kauno Panemunės senelių namais, VšĮ Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligonine, Kazio Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligonine, Kauno slaugos ligonine, Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių Bendrijos Kauno skyriumi vykdė „Sveiko senėjimo programą".

Programos tikslas – stiprinti Kauno miesto senjorų fizinę bei psichinę sveikatą, skatinti teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną bei susirgimų prevenciją.

Pagrindiniai programos uždaviniai:

  • plėtoti senjorų sveikos gyvensenos, sveikatos stiprinimo bei susirgimų prevencijos žinias;
  • skatinti senjorų socialinį bendravimą įtraukiant į aktyvią veiklą;
  • sukurti palankią psichosocialinę atmosferą;
  • skatinti senjorų fizinį aktyvumą.

Šios programos dėka senjorams buvo suteikta galimybė NEMOKAMAI dalyvauti:

GRUPINIUOSE UŽSIĖMIMUOSE

1. Krizių įveikimas. Šių užsiėmimų metu senjorams buvo suteiktos žinios apie krizių įveikimą, derinant informacijos teikimą su savęs pažinimu ir stiprinimu, pasirengimu įveikti krizę, ieškoti vidinių ir išorinių pagalbos resursų;

2. Fizinis aktyvumas. Grupiniuose užsiėmimuose buvo atliekami kvėpavimo pratimai, Šiaurinis ėjimas, šokio terapija.

PASKAITOSE IR DISKUSINIUOSE SEMINARUOSE

1. Paskaitų ir diskusinių seminarų metu buvo teikiama informacija apie sveiką mitybą, sveikatos rizikos veiksnių prevenciją, gyvenimo kokybės gerinimą, fizinio aktyvumo skatinimą, susirgimų prevenciją pagal amžiaus grupes.

MOMENTINIAME SVEIKATOS BŪKLĖS ĮVERTINIME

1. Senjorams buvo matuojamas kraujo spaudimas, ūgis, svoris bei įvertinimas KMI (kūno masės indeksas).

 

2. „Laikysenos ir regos sutrikimų prevencijos programą Kauno rajono ikimokyklionio bei pradinio mokyklinio ugdymo įstaigose:

2011 metais UAB „AVE VITA" klinika bendradarbiaudama su Kauno rajono visuomenės sveikatos biuru vykdė „Laikysenos ir regos sutrikimų prevencijos programą Kauno rajono ikimokyklionio bei pradinio mokyklinio ugdymo įstaigose":

Programos tikslas – Profilaktinių priemonių pagalba, užkirsti kelią vystytis laikysenos ir regos sutrikimas Kauno rajono ikimokyklinio bei pradinio mokyklinio amžiaus vaikų tarpe.

Programos uždaviniai:

1. Suteikti  ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų tėveliams bei pedagogams informaciją skeleto-raumenų sistemos bei regos sutrikimų prevencijos tema.

2. Formuoti taisyklingos laikysenos įgūdžius specializuotų pamokų metu, panaudojant specialias priemones.

3. Užtikrinti mokinio kuprinėse nešiojamo svorio atitikimą reikalavimams.

4. Formuoti taisyklingos laikysenos įgūdžius skatinant fizinį aktyvumą Kauno rajono ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio ugdymo įstaigose.

Projekto įgyvendinimo metu, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus moksleivių tėveliams bei mokytojams buvo vedamos paskaitos laikysenos bei regos sutrikimų prevencijos tema. Paskaitų metu tėveliai bei mokytojai buvo konsultuojami gydytojų specialistų (kineziterapeutų, okulistų). Buvo parengti bei dalijami lankstinukai/kvietimai, kuriuose buvo pateikta ne tik naudinga specialistų informacija vaiko laikysenos bei regos sutrikimų profilaktikos tema, bet taip pat buvo kviečiama aktyviai įsijungti į darbą, siekiant užkirsti kelią vaikų laikysenos bei regos sutrikimams vystytis.

Pradinių klasių moksleiviams specialistai skaitė specializuotas pamokas, kurių metu buvo naudojamas specialus įtvaras „voriukas“, skirtas laikysenos korekcijai. Jo pagalba vaikai galės pamatyti, ar pamokų metu jų laikysena yra taisyklinga, ar rašant bei skaitant yra išlaikomas reikalaujamas atstumas.

Projekto metu, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai mokyklose svėrė 1 – 4 klasių moksleivių kuprines bei teikė rekomendacijas, kaip reikėtų taisyklingai nešioti kuprinę, kad neišsivystytų stuburo iškrypimai, kiek kuprinė gali sverti. Mokyklose buvo skatinamas fizinis aktyvumas, įvedant rytinių mankštų tradiciją, į pagalbą pasitelkus kūno kultūros mokytojus.


Į viršų