Avevita klinika

UAB Ave vita klinika teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas

Projekto tikslas - pagerinti UAB "Ave vita" klinika teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą ir kokybę.

Projekto metu UAB Ave vita klinika pagal 12.1 veiklą planuoja įsigyti odontologo darbo vietos įrangą, eilių valdymo sistemą ir kitą įrangą, kuri padės pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto tikslas (pagerinti UAB Ave vita klinika teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą ir kokybę) ir uždavinys (modernizuoti UAB Ave vita klinikos infrastruktūrą, įsigyjant įrangą, reikalingą pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimui) atitinka 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" 8.1.3. konkretų uždavinį "Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus.

Projektu sprendžiamos problemos - vaikų ligų bei sveiko senėjimo srityse bei vyresnio amžiaus Kauno miesto gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse paslaugų gerinimas.

Tikslinės grupės - vaikai iki 18 m. ir vyresni nei 55 metų amžiaus asmenys. Tikslinės grupės dydis - 1944 asmenys.

 

Finansuojama iš Europos socialinio fondo Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.


Į viršų