Mokamos ir nemokamos paslaugos

Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos 

Nemokamos paslaugos teikiamos visiems pacientams, kurie yra prisirašę prie UAB „Ave vita“ klinika ir teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.

UAB „Ave vita“ klinika teikiamos šios nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

 • Pirminės ambulatorinės šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio-ginekologo, vidaus ligų gydytojo, gydytojo chirurgo paslaugos;
 • Slaugos paslaugos;
 • Akušerės paslaugos;
 • Pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos;
 • Dantų protezavimo paslaugos;
 • Būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems pacientams LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208. nustatyta tvarka;
 • Paslaugos namuose LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-133 nustatyta tvarka. 

Apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu, asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, pagal sutartį su Kauno teritorine ligonių kasa.

Nemokamai medicininiai tyrimai skiriami tik gydytojo sprendimu remiantis LR sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013 nustatyta tvarka.

Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

UAB „Ave vita“ klinika teikia mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių teikimą ir apmokėjimą už jas reglamentuoja teisės aktai ir/ar įstaigos direktoriaus įsakymai. Informacija apie mokamas paslaugas yra skelbiama įstaigos registratūroje.

UAB „Ave vita“ klinika teikiamos šios mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

 • Teikiamos asmenims, kurie nėra prisirašę prie UAB „Ave vita“ klinika;
 • Teikiamos asmenims, kurie teisės aktų nustatyta tvarka nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu;
 • Profilaktiniai darbuotojų ir įsidarbinančiųjų sveikatos patikrinimai;
 • Profilaktiniai vairuotojų mėgėjų ir profesionalų, asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, laivavedžių mėgėjų, vykstančių į užsienį, advokatų, notarų ir jų padėjėjų sveikatos tikrinimai;
 • Tyrimai, procedūros ar kitos paslaugos paciento pageidavimu;
 • Gydytojų konsultacijos, tyrimai, procedūros ar kitos paslaugos, jei paciento pageidavimu jos teikiamos ne eilės tvarka;
 • Odontologinės priežiūros paslaugos (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą). Pacientai moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui bei vienkartines priemones;
 • Vaikų ir suaugusiųjų skiepijimai, kurie neįtraukti į LR vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių bei nėra finansuojami kitų šaltinių;
 • Kitos papildomos paslaugos, kurios teisės aktuose nurodytos kaip mokamos;
 • Paslaugos teikiamos pagal sutartis su įvairiomis įmonėmis.

Mokamų paslaugų nomenklatūra bei kainos yra patvirtintos įstaigos vadovo įsakymu.