Prisirašymo tvarka

Prie klinikos prisirašyti gali tik asmenys, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu.

Pasirinkęs kliniką pilnametis asmuo privalo užpildyti formą Nr.025-025-1/a ir ją pateikti vienu iš nurodytų būdų:

  • atvykus į UAB „Ave vita" klinika registratūrą ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • prisirašymo formą, pasirašius mobiliuoju parašu arba kriptografine USB laikmena su elektroniniu parašu, atsiųsti elektroniniu paštu info@avevitaklinika.lt.
Nepilnamečio, neraštingo ar kitaip globos reikalingo asmens vardu prašymą prisirašyti prie klinikos kompiuteriu užpildo klinikos registratūros darbuotojas. Nepilnamečio asmens prašymą pasirašo vienas iš tėvų ar globėjas, nurodydamas savo vardą ir pavardę bei pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o neraštingam asmeniui – du įstaigos darbuotojai, nurodantys savo vardus ir pavardes. Vaiko iki 16 m. asmens tapatybės patvirtinimui tinka gimimo liudijimas/pasas/asmens tapatybės kortelė. Vaiko iki 18 m. asmens tapatybės patvirtinimui tinka pasas/asmens tapatybės kortelė.

Asmuo gali pats pasirinkti pageidaujamą šeimos gydytoją, prie kurio nori būti prirašytas. Jeigu nėra galimybės prisirašyti prie pageidaujamo gydytojo dėl viršyto maksimalaus leistino aptarnaujamų pacientų skaičiaus, asmuo prirašomas pas kitą gydytoją, neviršijusį maksimalaus leistino aptarnaujamų pacientų skaičiaus.
Jeigu kliniką pasirinkęs asmuo nepasirenka šeimos gydytojo, tokiu atveju šeimos gydytoją asmeniui priskiria klinikos administracija. Ambulatorinės asmens sveikatos istorijos perdavimu rūpinasi klinikos administracija.
Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą klinikos šeimos gydytoją, klinikos registratūroje turi užpildyti pateiktos formos prašymą.

Šeimos gydytojui nutraukus darbo santykius su klinika, šeimos gydytoją pacientui paskiria klinikos administracija, jeigu pacientas nepasirenka kitaip.
Jeigu pageidaujantis prisirašyti asmuo, keičia gydymo įstaigą anksčiau nei po 6 mėnesių, tuomet už prirašymą bei medicininių dokumentų tvarkymą moka vienkartinį 2,90 Eur mokestį pagal LR SAM ministro nustatytą tvarką.