Išsirašymo tvarka

Asmuo, užpildęs prašymą prisirašyti kitoje PASPĮ iš klinikos aptarnaujamų pacientų išregistruojamas automatiškai nuo prašymo, gydytis kitoje PASPĮ, užpildymo dienos.

  • Jeigu prisirašęs prie klinikos asmuo numiršta, tuomet jis automatiškai išregistruojamas iš klinikos aptarnaujamų pacientų sąrašų nuo mirties datos.
  • Jeigu prisirašęs prie klinikos asmuo išvyksta iš Lietuvos Respublikos ir teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoja išvykimą, tuomet jis automatiškai išregistruojamas iš klinikos aptarnaujamų pacientų sąrašų nuo išvykimo deklaravimo datos.